Een gezamenlijk initiatief van de Dutch CAA Foundation en Vereniging HCHWA-D i.s.m. het LUMC

Help mee

Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen heel erg ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en geeft ook zo duidelijk mogelijk aan waarom wij deze verzamelen. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Stop de Katwijkse Ziekte in deze een zo genaamde: verantwoordelijke.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

Om u als website bezoeker te beschermen gebruikt Stop de Katwijkse Ziekte veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn. Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via: info@stopdekatwijkseziekte.nl.

Wanneer u het aanmeldformulier verzend:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer en/of e-mailadres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u te kunnen e-mailen of bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of desgevraagd informatie toe te sturen.

Wanneer u het FAQ-contactformulier verzend:

  • Voornaam
  • E-mailadres

Wij verwerken deze persoonsgegevens om u te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of desgevraagd informatie toe te sturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stopdekatwijkseziekte.nl. Wij zullen wij deze informatie onmiddellijk verwijderen.

Delen met anderen

Stop de Katwijkse Ziekte verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stop de Katwijkse Ziekte blijft verwerkingsverantwoordelijk.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te verzoeken om correctie of verwijdering. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Stop de Katwijkse Ziekte hebben, stuur dan een verzoek naar info@stopdekatwijkseziekte.nl. Wij willen er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachtrecht

Stop de Katwijkse Ziekte neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@stopdekatwijkseziekte.nl.
Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpen wij u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@stopdekatwijkseziekte.nl. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookieverklaring

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt.
  • Analytische cookies zorgen ervoor dat we het surfgedrag op onze website kunnen meten en problemen snel kunnen oplossen.
  • Tracking cookies verzamelen (gedetailleerd) informatie van bezoekers op onze website om zo relevante advertentie te tonen op sites van derden.

Cookie overzicht

Cookiemelding
Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Stop de Katwijkse Ziekte waarmee we onthouden of we de cookiemelding al eens aan u hebben getoond. Ook worden uw voorkeuren hierin opgeslagen.
gdpr_settings (duur: 2 jaar)

PHPSESSID
Type: Functioneel
Deze cookie wordt geplaatst door Stop de Katwijkse Ziekte en is nodig om een correcte werking van de website te kunnen garanderen. Zodra u de browser sluit wordt deze cookie verwijderd.

Google Analytics
Type: Analytisch
Deze cookies worden geplaatst door Google waarmee wij het surfgedrag op onze website analyseren en daarmee onze website en dienstverlening verbeteren. Google Analytics deelt geen anonieme data met derden.
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (duur: max. 2 jaar)

Google Ads
Type: Tracking
Deze cookies worden na toestemming van de websitebezoeker geplaatst door Google. Zo worden o.a. voorkeuren per bezoeker opgeslagen, beschermen ze tegen ongeautoriseerde toegang en maken ze inzichtelijk welke door Google Adwords ingezette media effectief is.
NID, SID, SIDCC, HSID, SSID, APISID, SAPISID, CONSENT, UULE, 1P_JAR, OGPC (duur: max. 2 jaar)

DoubleClick
Type: Tracking
Deze cookies worden na toestemming van de websitebezoeker geplaatst door doubleclick.net en volgen de bezoeker op onze website. Vervolgens krijgt de bezoeker op andere websites personaliseerde advertenties te zien.
DSID, IDE, _psegs, _permutive-id, _permutive-session (duur: max. 2 jaar)

Facebook Pixel
Type: Tracking 
Deze cookies worden na toestemming van de websitebezoeker geplaatst door Facebook. De Facebook Pixel is een klein onzichtbaar puntje dat op onze website verschijnt om inzicht te geven in hoe succesvol Facebookadvertenties zijn. De Facebook Pixel plaatst daarbij ook cookies. Meer informatie: https://www.facebook.com/business/gdpr#faqs

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Stop de Katwijkse Ziekte heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Als u geen toestemming geeft voor het bijhouden van persoonsgegevens wordt uw IP-adres gemaskeerd zodat uw locatie niet herleidbaar is.

Websites van derden

Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor ons niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. Wel spannen wij ons in om een zelfde niveau van beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookiemelding en wat als u niet van cookies houdt

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u hierbij hulp wilt dan mag u ons contacten via info@stopdekatwijkseziekte.nl. Kijk voordat u contact met ons opneemt eerst in de help-functie van uw browser.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Vereniging HCHWA-D.