Een gezamenlijk initiatief van de Dutch CAA Foundation en Vereniging HCHWA-D i.s.m. het LUMC

Help mee

BATMAN onderzoek (LUMC)

In december 2020 is het eerste daadwerkelijke klinische onderzoek in het LUMC van start gegaan: het BATMAN-onderzoek. Hierin wordt een antibioticum getest om te kijken of de ontsteking bij de Katwijkse Ziekte kan worden geremd. Uit dierexperimenteel onderzoek en onderzoek van de hersenen van CAA-patiënten na overlijden weet men dat ontsteking veel voorkomt bij CAA en de Katwijkse Ziekte. (De niet erfelijke variant van de Katwijkse Ziekte wordt ‘sporadische CAA’ genoemd). Deze ontsteking in de hersenen is mogelijk een reactie op het amyloïd eiwit en speelt waarschijnlijk een rol bij het ontstaan van hersenbloedingen.

Minocycline is een antibioticum dat al heel lang gebruikt wordt. Naast de antibiotische werking, weten we dat minocycline ook ontstekingsreacties in de hersenen kan tegengaan en dat het kan helpen bij het versterken van de vaatwand. In experimenten met muizen bleek dat minocycline niet helpt om de amyloidstapeling te verminderen, maar wel om bloedingen bij CAA te voorkomen en het herstel te verbeteren.

Het doel van het BATMAN onderzoek is te ontdekken of dit minocycline ontsteking en andere vaatwandreacties in de hersenen kan remmen bij zowel de Katwijkse Ziekte als de sporadische CAA. En hiermee een eerste stap te zetten in de preventie van hersenbloedingen. Het onderzoek wordt gesteund vanuit zowel de CAA Foundation als de Nederlandse Hersenstichting.  

Voor meer informatie, zie lumc.nl/org/neurologie/research/BATMAN/

Menu

Wat zijn de vereisten om mee te doen aan dit onderzoek?

U kunt meedoen als u 18 jaar of ouder bent en daarnaast aan één (of meerdere) van de volgende voorwaarden voldoet:
 

  • Katwijkse Ziekte komt voor in mijn familie
  • Eén van mijn ouders is (of was) gendrager
  • Ik weet dat ik gendrager ben

Aanmelden voor onderzoek

Ook als u zelf niet weet (of liever niet wilt weten) of u het gen draagt, kunt u gewoon aan dit onderzoek meedoen. De onderzoeksresultaten worden niet aan uw naam gekoppeld, dus de onderzoekers weten dat ook niet. De koppeling kan alleen gemaakt worden, als u daar zelf toestemming voor geeft.

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Sanne van Rijn. Zij kan al uw vragen persoonlijk beantwoorden en als u dat prettig vindt, neemt ze uw aanmelding met u door.

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de belangrijkste ontwikkelingen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Vereniging HCHWA-D.